organism - Välj ett pussel att lösa

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser. Dessa objekt har en rad kännetecken som utgör nödvändiga kriterier för liv. Andra ord för organismer är livsformer och kreatur. Organismer har stort inflytande på jordens utseende och sammansättningen av planetens atmosfär. Det uppskattas att massan för alla organismer på jorden tillsammans ligger vid 1 850 miljarder ton. 99 procent av denna massa har uppskattas bestå av växter. I nyare uppskattning förmodas dock 30 procent av jordens biomassa utgörs av underjordiska mikroorganismer. Alla organismer som idag finns på jorden härstammar från andra organismer (evolution). Hur dessa uppkom från den icke levande materien har varit och är fortfarande föremål för intensiv forskning. Biologin är den vetenskapliga gren som befattar sig med organismer, deras utveckling och liknade objekt (till exempel virus).