omgiven - Välj ett pussel att lösa

En blommande fruktträdgård omgiven av cypresser - två oljemålningar målade av Vincent van Gogh i april 1888 under hans vistelse i Arles. Blommande fruktträdgård omgiven av cypresser I (hol. Boomgaard door cypressen omzoomd, engelska: Orchard in Blossom, Bordered by Cypresses), kat. Nr: F 554, JH 1388, för närvarande i samlingen av Richard J. Bernhard i New York; Blommande fruktträdgård omgiven av cypresser II (hol. Boomgaard door cypressen omzoomd, engelska: Orchard in Blossom, Bordered by Cypresses), kat. Nr: F 513, JH 1398, för närvarande i samlingen av Kröller-Müller-museet i Otterlo. I mars och april 1888 målade Vincent van Gogh det lokala landskapet i Arles med en spärrad ram för att plotta perspektiv. Temat som förtrollade honom vid den tiden var blommande fruktträdgårdar och enskilda träd, eftersom de påminde honom om japanska landskap. En av de målningar som målades vid den tiden är en blommande fruktträdgård omgiven av cypresser. Båda målningarna visar en utsikt över trädgården med en bäck i förgrunden och med cypresser i bakgrunden. Den första av dessa är en preliminär skiss till den andra. Den har ett mindre format och är mindre polerat, eftersom det bara är en temapost; presenterar i detalj topografin på platsen, avgränsad på båda sidor av två inhägnade kojor.