olika - Välj ett pussel att lösa

Denna sida innehåller traditionella ekvivalenter med namn på olika språk. Dess huvudsakliga syfte är att visa både "relaterade" (dvs från samma källa, ofta från Bibeln) namn och "traditionella" ekvivalenter (nämligen namn som inte är "relaterade" men behandlade som "samma", till exempel när den ena är en översättning av den andra eller de bara har en liknande form). Webbplatsen visar i allmänhet inte de senaste lånen från ett språk till ett annat eller vanliga transliterationer. För närvarande presenterar denna sida namnekvivalenter på 12 språk: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, finska, ryska, polska, ukrainska, vissa också på latin och arabiska.