naturVälj ett pussel för att lösa

Karaktär (från det grekiska characteristikos - distinkt) - stigma, drag, bild eller egenskap. En uppsättning funktioner som skiljer ett givet objekt, fenomen, person från andra av samma slag, t.ex. på grund av utseende, karaktär, handling eller beteende. I psykologin förstås naturen som: En uppsättning psykologiska egenskaper hos en person, som avslöjas i deras beteende, sätt att vara, disposition. Konceptet identifieras i denna mening med personlighet. En uppsättning personlighetsdrag som är förknippade med moraliska övertygelser. En term som används för positiv och negativ värdering av en individs personlighet, till exempel en ädel karaktär, standhaftig, en person med en stark vilja, men utan karaktär, självisk, svag karaktär. På grund av dess normativa konnotationer används uttrycket mindre i modern psykologi än personlighet. Karaktärkaraktär är involverad i karaktärforskning, som inkluderar