nationella - Välj ett pussel att lösa

Nationalpark - en av formerna för naturskydd i Polen. Enligt lagen om naturskydd från 2004 omfattar det ett område som skiljer sig av specifika naturliga, vetenskapliga, sociala, kulturella och utbildningsvärden, med ett område på minst 1000 ha, där alla natur- och landskapsvärden är skyddade. En nationalpark skapas för att bevara den biologiska mångfalden, resurserna, skapelserna och komponenterna av livlösa natur- och landskapsvärden, återställa det rätta tillståndet av naturresurser och komponenter och återställa förvrängda naturliga livsmiljöer, växtlivsmiljöer, djurens livsmiljöer eller svamphabitater. Naturresurser i nationalparker ingår i de strategiska naturresurserna i Polen i enlighet med konst. 1 punkt 5 i lagen av den 6 juli 2001 om bevarande av landets karaktär av landets strategiska naturresurser. Nationalparkernas område är indelat i områden som skiljer sig åt i olika separata metoder för naturskydd. Området med strikt, aktivt och landskapsskydd sticker ut. I områdena som gränsar till parken utses buffertzonen i nationalparken.