mytologi - Välj ett pussel att lösa

Mytologi kan beteckna: Läran om myter och mytbildning, tolkning av myter – ibland inom en religion. Mytforskning. En samling myter från en kultur. Bruk av falska eller ogrundade föreställningar i allmänhetMytforskning är ett användbart verktyg inom språkforskning och etnologi, till exempel för att pröva en uppfattning om urindoeuropéer. I allmänhet är mytologi, i den andra betydelsen, muntligt traderade berättelser som bildar en gemensam världsbild i en kultur. Deras uppgift har varit att förklara universums och jordens tillkomst, naturliga fenomen eller andra företeelser som saknar intuitiva förklaringar. Myter utspelar sig i en dunkel urtid och involverar antropomorfa gudomar och övernaturliga krafter. Nästan alla mytologier kan knytas till någon naturreligion, och många religiösa system involverar någon form av myter. Begreppen mytologi och myt brukar framför allt användas om religiösa system, som hör till utdöda eller främmande kulturer.Nya myter skapas ständigt inom rollspel och lajv med "föreställningen att de kan knappast kan hållas för sanna" (Robert Graves). Ordet "mytologi" kommer av grekiskans μῦθος (mýthos), "ord" eller "saga" och λογία (logía), "lärans".