morföräldrarpussel på nätet

Familjeförhållande (även ett släktförhållande eller förhållande; namnet eller typen av förhållande och anhörighet, namn, släktnamn) - namnet och typen av förhållande mellan två personer som tillhör samma familj, och som härrör från förhållandet och sammanhållningen (i släktforskning) eller - bredare - från släkt och affinitet (inom andra vetenskaper). Detta förhållande påverkas också av graden av släkt och affinitet (första, andra, tredje osv.), Generationsgapet och relationen och affinitetslinjen (rak och lateral, stigande och fallande). Familjerelationer beräknas från en person som kan kallas en probant i släktforskning till en annan familjemedlem. Familjeförhållanden kan delas in i enkla förhållanden, beroende på en anknytning (föräldrar-barn) eller en samordning (mellan makar; eventuellt mellan föräldrarna till ett illegitimt barn), och förhållanden som består av två eller flera föreningar och samordningar, t.ex. , och med min svoger - två anslutningar och ett polishus. Varje språk har sin egen namngivning av familjeförhållanden, som ofta bara innehåller familjekretsar som har ofta kontakter med varandra. Tidigare avlägsna släktingar var kända och sådana kallades separata termer. Numera minskar omfattningen av termen "familj" (oftare betyder det en liten familj, dvs föräldrar och barn, istället för en stor familj), och som ett resultat använder de inte längre namnet för avlägsna släktingar (kattungar).