montjuïc - Välj ett pussel att lösa

Denna artikel handlar om området Montjuïc. Se också racerbanan Circuito de Montjuïc.Montjuïc, Judarnas berg på medeltida katalanska, är ett berg och ett parkområde i Barcelona. Namnet härstammar från tiden då platsen upptogs av en judisk nekropol. Det finns även en teori som går ut på att romarna använde berget för att tillbe Jupiter vilket skall ha gett upphov till namnet. Montjuïc reser sig 173 meter över havet och är beläget vid Barcelonas hamn. Dess väst- och sydsida breder ut sig i en relativt svagt sluttande utsträckning där även de flesta byggnaderna återfinns. Nordsidan, vilken vetter mot Gamla staden, är desto brantare, och där ligger idag flera parkanläggningar. Östsidan, vilken går under namnet El Morrot, vetter mot hamnen och består av ett nästan lodrätt stup vilket ger obehindrad sikt över Medelhavet. Berget (eller snarare kullen, beroende på från vilket håll man betraktar Montjuïc) är helt överväxt med undantag för östsidan där endast några karga buskar klamrar sig fast på utskjutande platåer. Montjuïc uppkom genom sedimentation under miocenepoken; dess fossil finns att beskåda i de dagbrott där man fram till början av 1900-talet bröt sandsten och jaspis.