media - Välj ett pussel att lösa

Jer - en av de två vokalerna på det slaviska språket som skilde sig från alla andra vokaler i kortare uttal. Från motsvarande bokstäver i alfabetet som användes i Old Church Slavonic kallades de senare jerami. Framre tröja (ь) och bakre tröja (() utmärktes. I slutet av den pre-slaviska perioden bildades också en uppdelning i svag yer (̯̯, ъ̯) och stark yer (̥̥, ъ̥). Under utvecklingen av enskilda slaviska språk försvann jery i svaga positioner och i starka positioner vocalized, dvs förändras till fulla vokaler. Försvinnandet och vocaliseringen av yersna ledde till ytterligare förändringar, såsom bildandet av en rörlig e, analoga justeringar eller motsvarande töjning. Jery ​​fanns i det gamla kyrkans slaviska språk och både namnet och deras grafiska karaktärer kommer från språkets alfabet. Jery ​​uppstod i ett tidigt skede av utvecklingen av det slaviska språket som ett resultat av att förkorta de preindo-europeiska kort vokalerna ŭ och ĭ och andra ljud som sonanter. Till exempel: paj.