marknadsföra - pussel på nätet

En marknadsplats är ett område där marknader regelbundet äger rum. De första städerna växte ofta upp omkring marknadsplatser. Dessa är ofta torg.

Marknadsplats kan också syfta på en virtuell plats där köpare och säljare kan mötas.