markdjur - Välj ett pussel att lösa

Ett arbetsdjur är ett husdjur som används i arbete. Exempelvis oxar och hästar används på åkrar ibland och blir då arbetsdjur. Numera finns även mekaniska varianter av "arbetsdjur", till exempel Järnhästen och Oxen, se skogsmaskin. Arbetande hundar kallas brukshundar.