mardrömpussel på nätet

En mardröm är en obehaglig dröm. Ordet kommer från väsendet mara (jämför da. mareridt, no. mareritt, isl. martröð, eng. nightmare, ty. Nachtmahr, nl. nachtmerrie, fr. cauchemar), och betecknade ursprungligen sömnparalys. Först under de sista århundradena vidgades betydelsen till den ordet har idag.