mänskligt ansikte - Välj ett pussel att lösa

Spolmask (Ascaris lumbricoides), är en storvuxen parasitisk rundmask som infekterar människor. Parasiten är en av våra vanligaste tarmparasiter, som livnär sig på näringsinnehållet i tunntarmen. Infektionen kallas för spolmasksinfektion (Ascariasis) , och är vanligast i miljöer med dålig hygien och i samhällen med låg socioekonomisk status . Barn smittas oftare än vuxna. Maskarna sprids som ägg med människans avföring. En individ smittas genom att svälja ägg som därefter kläcks och utvecklas till en larv. Larven penetrerar tarmväggen och transporteras via blodet till lungorna. Från lungorna tar sig larverna vidare till halsen där de sedan sväljs ner igen och utvecklas till en könsmogen spolmask . Ascaris lumbricoides beskrevs och namngavs av Carl von Linné år 1758. Inom släktet finns också en närbesläktad art, Ascaris suum, spolmask hos svin, som beskrevs av Goeze år 1782.