människorVälj ett pussel för att lösa

Hemlösa - en ung Polenroman av Stefan Żeromski, skriven i Zakopane 1899, publicerad först 1900. Han beskriver livet och sociala aktiviteter för den unga läkaren Tomasz Judym och historien om hans kärlek till Joanna Podborska. Romanen ligger i verkligheten i slutet av nittonhundratalet och visar idéerna om arbete för folket och personligt uppoffring. Żeromski i Zakopane träffade Tomasz Janiszewski, som - enligt Jan Majda - gjorde en prototyp av huvudpersonen i romanen - Tomasz Judym. Författaren förberedde sig mycket noggrant på att skriva en låt, vilket är resultatet av kognitiv passion och positivistisk övertygelse om att skrivarbetet måste kombineras med tillförlitlig, nästan vetenskaplig penetration av den sociala verkligheten och egna övertygelser. \"Hemlösa människor\" är den femte boken av Stefan omeromski, som dök ut på tryck. Romanen består av två volymer, varav den första har tio kapitel med titeln, och den andra - tretton. Författaren invigde den med en serie samtida romaner, som sattes i verkligheten i det polska livet i slutet av 1800-talet, underordnade huvudidén - socialt arbete. Det tas upp av läkare Tomasz Judym, som självständigt och efter år av stramhet förvärvar läkets yrke, vilket gör att han kan hjälpa andra människor, särskilt de fattiga och de skadade. Tomasz Judym - en ambitiös ung läkare.