levande - Välj ett pussel att lösa

Levande motor - en människa eller ett djur som en källa till framdrivning. Namnet används för närvarande mycket sällan. Tidigare, främst i jämförande jämförelser med andra typer av motorer och maskindrivningar, t.ex. hästtraktor. Ej närvarande i aktuella motorklassificeringar. År 1850 kom 94% av dieselenergin från djur och människor, och 1950 endast 4%. De viktigaste parametrarna var deras genomsnittliga effekt under dagen och omedelbar effekt. Hästkraften hos hästen i teamet motsvarar kraftenheten: hästkrafter och ånghäst. Kraften som erhålls från en människa eller ett djur beror på hur den används, till exempel hästkrafterna hästkrafter är 1 hästkrafter, och löpbandets effekt sjunker till 0,54 hästkrafter. Det antas att 720 kg levande vikt behövs för att få 1 HP från löpbandet.