leatherback sköldpadda - pussel på nätet

Havslädersköldpadda (Dermochelys coriacea) är världens största sköldpadda och förekommer sparsamt i de flesta tempererade och tropiska oceaner.

Havslädersköldpaddan är den sista överlevaren i den förhistoriska familjen havslädersköldpaddor (Dermochelyidae).

Familjens ursprung är omstritt. Vissa forskare anser att den avskildes från sköldpaddsordningen redan under trias; andra menar att den uppstod ur den utdöda familjen Protostegidae under yngre krita.

Havslädersköldpaddan är världens största sköldpadda och en av de största levande reptilerna.

Den blir ofta över 200 cm lång. Det längsta uppmätta exemplaret torde vara 291 cm,

trots att WWF uppger en maxlängd på 256 cm. Vikten är ofta högre än 500 kg och maximalt uppmätt lär vara 916 kg.

Nyfödda väger cirka 45 g och de förväntas leva i över 40 år. Arten kännetecknas enkelt på grund av sin ryggsköld, övertäckt av tjock, läderartad, delfinliknande hud, och inte gjord av benpansar som hos andra sköldpaddor, och på sina långa främre fenor.