lcd tvVälj ett pussel för att lösa

TV, TV-mottagare (från grekisk tel. "Far" och Latin visio "sedd bild") - en elektronisk enhet avsedd för fjärrmottagning av en rörlig bild, som sänds av tv och består av visade stillbilder i följd med en frekvens av 25 eller 30 bilder per sekund eller annat. En enda bild (även kallad "ram" - för frekvensen 25 är 50, medan för 30 är 60 ramar) delas i tur och ordning i horisontella och vertikala linjer. Typiska linjevärden är 1080, 720, 625 eller 525 linjer. Bilden överförs i en analog form rad för rad - analysatorn rör sig längs bilden längs linjen, och signalens värde vid en given tidpunkt motsvarar ljusstyrkan på denna punkt samtidigt. Under typiska förhållanden är TV-signalbandbredden 6,5 eller 5,5 MHz, vilket ger ungefär 800 utmärkande punkter på linjen. För att undvika stark flimring delas bilden upp i två halva bilder (den första har endast jämna linjer, och den andra har bara udda linjer), överförda i följd. Förutom information om ljusstyrka (luminans) inkluderar hela TV-signalen också information om färg (krominans), synkroniseringssignaler (markerar början på en ny linje och ny bild) och ljud. Eftersom TV: s början endast var monokrom (svart och vitt), tvingades införandet av färg till tv skapandet av ett färgkodningssystem i TV-signalen.