landfordon - Välj ett pussel att lösa

Motorfordon - en term som används för att referera till fordon utrustade med en motor. Begreppet ett motorfordon som används i strafflagen och brottkoden har inte definierats i lag. Högsta domstolen 2007 specificerade detta koncept och beskrev det som ett fordon utrustat med en rörlig motor, såsom ett motorfordon, jordbruksmaskin, motorcykel, järnvägslokomotiv, flygplan, helikopter, vattenskotrar samt ett järnvägsfordon som drivs med elektrisk dragkraft ( spårvagn, vagn buss). Högsta domstolens resolution av den 28 februari 1975 innehöll följande definition: Även om det inte längre är bindande som en resolution, kan det i avsaknad av en rättslig definition fortfarande användas av domstolarna som en tolkning av lagen. Denna tolkning finns också i litteraturen. I vägtrafiklagen finns begreppet ett motorfordon, definierat som "ett fordon utrustat med en motor, med undantag för en moped och järnvägsfordon". Enligt definitionen av "fordon" avser det endast landstrafik. I strafflagen och brott nämns att man kör ett motorfordon inte bara i land utan också i vatten och luft, varför bland annat