lämmelpussel på nätet

Leming - en ironisk definition av människor som röstar för ett liberalt högerparti (mindre ofta för vänsterpartier), utvecklas professionellt och inte är intresserade av problem relaterade till landets framtid. Namnet "lemmings" kommer från gnagare som påstås begå massmord. Enligt Monika Biesada användes den nya betydelsen av ordet 'lemming' först i slutet av 2007, medan Jakus Korus indikerar (efter Mariusz Janicki och Wiesław Władyka) att ordet troligen dök upp omkring 2008. Den nya betydelsen av ordet 'lemming' användes för att beskriva personer med högre men ytlig utbildning, ung ålder och föredrog en konsumentlivsstil. Den nya betydelsen (redan med små bokstäver och utan citattecken) stabiliserades bland högerbloggarna i mitten av 2008. Vid årsskiftet 2010 och 2011 började ordet dyka upp bland journalister som inte är associerade med höger. År 2012 började ordet hitta sin väg till journalistiska texter. En av de första sådana publikationerna var ett brev från läsaren med titeln Lemmings smutta på allt som publicerades i slutet av juni 2012 i "Gazeta Polska Everyday". 2012 skapades en ny definition av lemming som en person som arbetar i ett internationellt företag och kommer från en liten stad eller en by.