kulisiewicza - pussel på nätet

Centrum för ritning och grafik Tadeusz Kulisiewicz - ett museum och galleri för samtida konst i Kalisz, tillägnad Tadeusz Kulisiewicz verk.

1982 föddes idén om att skapa en permanent utställning tillägnad Tadeusz Kulisiewicz i distriktsmuseet i Kalisz-regionen. Två år senare, på 85-årsdagen av hans födelse, implementerades denna idé. 1986, under konstnärens beskydd, ägde First International Drawing Triennial sig, där efterföljande verk för samlingen samlades. 1988, efter konstnärens död och i kraft av sin vilja, förvärvade museet utrustningen för Kulisiewiczs Warszawastudio. Slutligen, den 26 september 1994, på 95-årsjubileet för hans födelse, kallade ett museum som heter Center for Drawing and Graphic Arts uppkallad efter Tadeusz Kulisiewicz.