kryptovaluta - Välj ett pussel att lösa

Kryptovaluta är en digital valuta utan centralt reglerande instans där kryptografiska metoder används för att garantera transaktioner. Kryptovalutor ersätter en central reglerande instans med en distribuerad konsensus kring vilka transaktioner som utförts. Denna konsensus uppnås genom att blockkedjor genereras över ett P2P-nätverk. Hur och när nya pengar tillförs systemet definieras vid valutans instiftande till skillnad från traditionella valutor, där en centralbank ansvarar för tryckning av pengar på uppdrag av staten. Bland kryptovalutor ingår bland annat bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC), dogecoin (DOGE), htmlcoin (html) och monero (XMR). Kryptovalutor har i stor utsträckning använts för spekulativa investeringar, vilket givit upphov till kraftiga svängningar i växelkurser. Konceptet beskrevs först 1998 av Wei Dai på mailinglistan Cypherpunk.Den första och mest välkända kryptovalutan är bitcoin som uppfanns av Satoshi Nakamoto 2009. I maj 2018 finns det omkring 2000 kryptovalutor totalt i världen. I december 2013 fanns fler än 60 kryptovalutor. I maj 2016 fanns 680 kryptovalutor.