krubban - Välj ett pussel att lösa

U-formad dal, glacial dal, glacialt dal, rännedal, glaciär krybba - dalen skapades som ett resultat av omvandlingen av den V-formade dalen av en bergsglaciär. Profilen på en sådan dal liknar bokstaven U: den kännetecknas av branta bergväggar och en relativt plan botten, vanligtvis fylld med morenesedimenter eller från sluttningar (skrotkottar, alluvialkottar och jordskred). Den har en mer rätlinjig kurs än dalen från vilken den bildades. Till skillnad från floddalar kan glaciala tråg ha en ojämn längdprofil och dess nedtryckta botten kan nå under havsnivån (steniga botten i alpdalarna, Sognefjorden i Norge). Detta är ett karakteristiskt inslag i högbergsområden som har varit eller har blivit glacierade tidigare. Glaciärdalar bildas av bergsglaciärer (Alperna, Tatrabergen) eller isströmmar i utkanten av islag och iskappar (Grönland, Skandinavien). I Polen är Tatradalarna ett exempel, till exempel Roztoki-dalen. Fierd är ett specifikt fall i den U-formade dalen.