konversation - Välj ett pussel att lösa

Gawęda - en genre av episk prosa, härrörande från traditionen för den ädla kulturen. Ursprungligen var det bara en muntlig berättelse, som ges under sociala omständigheter under en högtid. Det kännetecknas av en öppen komposition, frihet i trådtråd, repetitioner och många återkomster till lyssnare. saga ansökan legend myt ädla chatt Krzysztof Stepnik. Små berättelsesformer i nationell litteratur. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora". 31, s. 257-270, 1976. Maria Curie-Skłodowska universitetet i Lublin. ISSN 0209-178X. Krystyna Kardyni-Pelikánová.