konsert - Välj ett pussel att lösa

En konsert är ett framförande av musik inför en publik. Vanligen uppträder musiker och sångare, ibland kallade artister, i ettkallat levande framförande eller "live-framträdande". I vissa fall används numera också förinspelat material, så kallad playback. Konserter förekommer i alla typer av sammanhang och lokaler, även utomhus. Konserter skiljer sig i allmänhet från bruksmusik som dans eller festmusik, och från musikteater, i och med att musiken står helt i fokus för lyssnarna. Konserter slutar vanligen med någon form av tack, där musikerna reser sig, bugar sig eller lämnar scenen för att visa att framträdandet är slut varvid publiken tackar genom att vanligen applådera. Efter tacket ges vanligtvis ett extranummer. De akustiska förhållandena är mycket viktiga vid en konsert. Eko och efterklang påverkar både klangbilden och musikernas möjlighet att höras, och höra varandra. Rum med besvärlig akustik kan göra framföranden svåra eller till och med omöjliga.