kommunikation - Välj ett pussel att lösa

Interpersonell kommunikation - utbyte av meddelanden (språklig och icke-språklig) mellan två personer för att överföra tankar, känslor, attityder etc. till varandra - med andra ord, konversation eller kommunikation. Det faller inom ramen för bred förstås social kommunikation. Det består av en serie talhandlingar. Tal är en process under vilken talaren kommunicerar ett specifikt meddelande till lyssnaren. Konstruktionen av detta meddelande kallas talande och mottagandet förstås. Med andra ord är det kommunikation eftersom avsändaren överför ett specifikt meddelande till mottagaren och han erkänner det. Oftast handlar vi om kommunikation när talaren (avsändaren) och lyssnaren (mottagaren) byter roller. Varje meddelande består av både språkliga (verbala) och icke-språkliga element (gest, ansiktsuttryck, etc.).