klinik - Välj ett pussel att lösa

Clinic - en specialiserad sjukhusavdelning som är en del av ett universitet eller vetenskapligt institut, som förutom att behandla patienter, bedriver didaktiskt och forskningsarbete. Ordet kommer från det grekiska språket och hänvisar till sängen - kliniken är en plats för att lära medicin "vid sängens säng". Betydelsen av det engelska ordet klinik ligger nära den polska kliniken.