jura - pussel på nätet

Jura var en geologisk period i den mesozoiska eran, för cirka 201–145 miljoner år sedan.

Jura indelas normalt i tre epoker eller serier:

Yngre jura eller Övre jura, regionalt i Europa Malm eller Vitjura

Mellersta jura, regionalt i Europa Dogger eller Brunjura

Äldre jura eller Undre jura, regionalt i Europa Lias eller SvartjuraI svensk geologi sammanförs ibland äldre jura med den yngsta etagen inom trias till en kontinuerlig lagerserie kallad Rät-Lias.

Alexander von Humboldt namngav år 1795 en lagerföljd i Jurabergen till jura och namnet förankrades genom William Smiths geologiska kartor över England och Wales, där han jämställde dessa bergarter med jurakalkstenen. Juras omfattning och utbredning och indelning i Jurabergen utreddes av Leopold von Buch 1837.

Bland lager som blivit kända för sina fossiler märks Solnhofen i Tyskland och Holzmaden i Bayern, båda kända för sina maritima djur. Flygödlor och Archaeopteryx har främst påträffats i litografisk kalksten. Känd för sina dinosauriefynd är bland annat Morrisonformationen i västra USA.I Sverige finns bergarter från denna tid bevarade i Skåne. Vulkanen Jällabjär vid Röstånga härrör från jura.

Den väldiga Pangea började spricka upp i mindre delar. Dessa delar var grunden till dagens kartbild.