iris reticulata - pussel på nätet

Våriris (Iris reticulata) är en växtart inom familjen irisväxter.

Arten kan delas in i tre underarter:

subsp. bakeriana

subsp. kurdica

subsp. reticulata

Jorddelen är en knöl. Bladen liknar grässtrån. Blommans kalkblad är lilablå med en gul fläck i mitten. Vid blomningstiden, som i Sverige inträffar mars – april, är växten ca 15 cm hög, men bladen fortsätter att växa även därefter tills de blir ca 30 cm höga. Sedan vissnar de.

Våriris växer vild i östra Turkiet, norra Iran och Kaukasus.