institution - Välj ett pussel att lösa

Institution (management science) - enligt definitionen av T. Pszczołowski, det är en organisation som är ett team av samarbetsvilliga människor utrustade med resurser. Begreppet institution är detsamma som begreppet organisation i materiell mening. I denna mening använder till exempel J. Zieleniewski termen institution, förstå det som en social skapelse, eller "organiserad sak", som inkluderar människor och deras apparater. A. Bednarski använder också termen organisation omväxlande med termen institution. En liknande situation uppstår i andra läroböcker och monografier inom förvaltningsvetenskap eller organisationsvetenskap. Även i vardagliga affärspraxis och nästan används termen institution i stor utsträckning i den subjektiva (materiella) betydelsen inklusive både vinstorienterade ekonomiska organisationer (inklusive företag) och ideella organisationer. Till exempel bör nämnas sådana enheter som: finansinstitut, kreditinstitut, förvaltningsinstitution. I ett strikt definierat sammanhang är en institution inom förvaltningsvetenskap också synonym med företag. Exempelvis skapas filialer i banker för att betjäna institutionella kunder (alla utom enskilda kunder - fysiska personer, med andra ord finns celler för att betjäna företagskunder). T. Pszczołowski, Small encyklopedia of praxeology and organisation theory, Ossolineum, Wrocław 1978, pp.