illustration - Välj ett pussel att lösa

En illustration är en visualisering i form av en ritning, skiss, målning, fotografi eller annat verk som belyser eller dikterar information med hjälp av en grafisk representation. En vanlig variant är bokillustrationen, vilken är en konstnärlig bild i en bok eller annan publikation med uppgiften att illustrera en text. Ordet illustration kommer från (lat. illustratio, av illustro upplysa, bestråla).