idrottsgrupp - Välj ett pussel att lösa

Grupa Lotos S.A. - ett polskt företag som utgör moderbolaget för en kapitalgrupp på över ett dussin tillverknings-, kommersiella och serviceföretag, främst för prospektering, utvinning och bearbetning av råolja och distribution av petroleumprodukter (bränslen, oljor, asfalt, smörjmedel, paraffiner, etc.). Den viktigaste delen av detta är oljeraffinaderiet som ligger i Gdańsk-Rudniki, på Dead Vistula - detta är det största företaget i Pommern och det andra raffinaderiet när det gäller bearbetning i Polen. Moderbolaget till kapitalgruppen är Grupa Lotos S.A., vilket innebär att namnen Grupa Lotos S.A. ibland används för att undvika missförstånd. (för företaget) och Lotos Capital Group (för kapitalgruppen). Ett offentligt bolag noterat på Warszawas börs sedan 2005. Företagets huvudägare är statskassan (53,19%). Det har inkluderats i WIG20-indexet sedan 2005 och sedan 2009 i Respektindex. Under 2012 tog företaget andra plats i rankningen: Rzeczpospolita dagligen och den veckovisa Polityka, liksom sjätte plats i Coface-rankningen bland de 500 största företagen i Central- och Östeuropa. Företagets totala intäkter 2012 överskred 33,5 miljarder PLN, försäljningsintäkterna överskred 33,1 miljarder PLN.