hoyden - pussel på nätet

Pojkflicka är en benämning på en flicka som uppvisar ett beteendemönster som anses vara typiskt för en pojke. Samband mellan pojkflickors beteendemönster och bi- eller homosexualitet har observerats, men skälen till yttringen är omstridda. Några omfattande studier har förekommit, men inte särskilt många. I en rapport av Avon Longitudinal Study of Parents and Children påvisas dock att beteendet är genetiskt betingat.En motsvarande term för pojkar som beter sig som flickor finns inte i det svenska språket. Däremot kan det förekomma bland svenska dialekter, och ett exempel på detta är skånskans tösapåg.