händelse - Välj ett pussel att lösa

Ekonomisk händelse - varje händelse (faktum, fenomen) relaterat till individernas affärsverksamhet. redovisningsperiod som anger händelser som orsakas av ett enhets verksamhet inom leverans, produktion och försäljning av varor och tjänster. En ekonomisk händelse som: uttrycks i värde; påverkar fastighetens tillstånd eller finansieringskällorna; påverkar företagets finansiella resultat; ändrar alltid två komponenter (dubbel inmatning), och dessa förändringar är samtidigt och lika i värde (två-tailed och lika inträde) är en ekonomisk operation. En ekonomisk händelse är ett bredare koncept än en ekonomisk operation - varje ekonomisk operation är en ekonomisk händelse, men inte varje ekonomisk händelse är en ekonomisk operation. En ekonomisk händelse innebär specifika ekonomiska operationer: t ex att underteckna ett kontrakt med en anställd är en ekonomisk händelse som kommer att leda till en ekonomisk operation i form av ersättning i framtiden. En ekonomisk händelse som inte är en ekonomisk operation publiceras inte. Bronisław Micherda, Jerzy Hejnar: Grunder för redovisning: teoretiska och praktiska aspekter. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15048-8.