hälsa och skönhet - Välj ett pussel att lösa

Polsat Health and Beauty - temakanal för TV-gruppen Polsat. Han fokuserade på att främja en hälsosam livsstil och på medicin. Polsat Health and Beauty slutade sändningen den 6 oktober 2008 och i stället lanserades en ny TV-kanal från Polsat Café - Polsat Café. Polsat Health and Beauty var den första tematiska kanalen av denna typ på den polska tv-marknaden, den berörde frågor om hälsa och dess förebyggande, skönhet och omsorg samt en aktiv livsstil. En kanal baserad på den så kallade edutainement (dvs en kombination av utbildning och underhållning) som ger tittarna allmän information om hälsa och förebyggande, skönhets- och vårdmetoder samt en aktiv livsstil. Kanalen startade den 1 augusti 2004, samma dag som TVN Style, som den första polska kanalen tillägnad hälsa och skönhet. Telewizja Polsat var ägaren till stationen. Allt arbete som utförts på kanalen Polsat Health and Beauty övervakades av Mirosław Błaszczyk - direktör för styrelsekontoret, fullmakt från Telewizja POLSAT S.A. Tävlingen om stationen var bland annat ITI-gruppkanal: TVN Style och BBC Lifestyle and Zone Club.