gräs - pussel på nätet

Gräsförbränning - för närvarande är det en allmän term som innebär att starta en eld i ödemark, gräs och åkermark för att bli av med resterna av vissen vegetation. I civilisationens början användes den som en av jordbruksbehandlingarna, den kvarstår fortfarande i många regioner i världen, men förlorar dock sin betydelse med utvecklingen av jordbruksteknologi och kultur. Det används också för andra ändamål än jordbruksprodukter, till exempel som en form av brandförebyggande (i Australien och USA) genom att avlägsna alltför ackumulerad vissen vegetation i trappområdena. I Polen används förbränning av vegetation som en form av ödelandrengöring, ett tidigt på våren och senhöstens sätt att rengöra betesmarker eller som ett sätt att stänga fält efter sommar. Denna anpassning kvarstår huvudsakligen i jordbruks- och försummade områden. I lagen av den 16 april 2004 om naturskydd definieras: artikel 124. Det är förbjudet att bränna ängar, betesmarker, ödemarker, dike, vägkörningsvägar, järnvägsvägar samt vasser och rusar.