gräns - Välj ett pussel att lösa

Statsgräns - en vertikal yta som passerar genom gränslinjen som skiljer territoriets, underjordiska och luftrummet i ett land från andra länder eller ingen områden. Karakteristiska geografiska drag, som floder, bergskedjor eller havsstränder, används ofta för att definiera gränser. Det är märkt med specialskyltar. Graden av utveckling av statsgränsen avgör graden av utveckling av gränsen. Gränstyper på grund av deras uppkomst: antecedent - utsetts före utformning av bosättning och kulturlandskap i ett givet område, t.ex. gränsen mellan USA och Kanada, efterföljande - skapad under eller efter utvecklingen av ett visst område, t.ex. de flesta gränser i Europa, pålagd - konstgjord pålagt det befintliga bosättningsnätverket och kulturlandskapet, till exempel de flesta av de koloniala gränserna i Afrika, som har överlevt till denna dag, gränserna mellan Tyskland och Östtyskland. Kriterier för att sätta gränser: historiskt - ett territorium bör tillhöra en given stat, om det en gång tillhörde det; problemet är ofta gränsförändringar och frågan om vilket historiskt ögonblick som ska anses vara det viktigaste, etnisk - det territorium på vilket en viss nationalitet dominerar bör tillhöra den stat där nationen dominerar (nationalstat); problemet är blandningen av nationaliteter i gränsområdena. Gränsen kan också skilja sig åt: regioner, voivodships, städer etc. Korsningen mellan statsgränsen och jordytan kallas gränslinjen. I området markeras gränsen med gränsmärken.