fordon - Välj ett pussel att lösa

Ett utryckningsfordon är ett motorfordon som används vid brådskande utryckning i samhällsviktig verksamhet. Fordon som används som utryckningsfordon skall vara godkända och registrerade som utryckningsfordon enligt respektive lands lagar och bestämmelser. Gemensamma drag som gäller utryckningsfordon oavsett land inkluderar att utryckningsfordon skall vara utrustade med en larmanordning, det vill säga ha blinkande varningsljus med möjligheten att kombinera med akustisk siren. När en förare av ett utryckningsfordon påkallar fri väg i en nödsituation eller under brådskande tjänsteutövning, är övriga trafikanter skyldiga att underlätta fordonets framkomlighet genom att hålla åt sidan, sakta ner eller stanna. Föraren av ett utryckningsfordon får i en nödsituation bryta mot vissa trafikregler, till exempel hastighetsbegränsningar, om detta kan ske på ett tillräckligt säkert sätt, det vill säga utan att orsaka ytterligare olyckor, för att rädda liv. Det kan till exempel vara motiverat för att snabbt nå fram till en olycksplats eller transportera skadade personer till sjukhus. Det är dock inte tillåtet för övriga trafikanter att bryta mot trafikregler för att skapa fri väg åt ett utryckningsfordon. De flesta utryckningsfordon tillhör statliga myndigheter eller andra samhällsorgan, som polis, sjukvård och räddningstjänst, och några vanliga exempel på utryckningsfordon är polisbilar, brandbilar och ambulanser. Men också icke-statliga organisationer och företag kan få tillstånd för utryckningsfordon beroende på verksamhet, behov och säkerhet. Reglerna för tillstånd, liksom hur utryckningsfordon skall se ut och utrustas, kan variera mellan länder, men utryckningsfordon av olika typer inom ett land brukar ha standardiserade utseenden, för att de och deras funktion skall kännas igen av allmänheten.