flygfotografering - Välj ett pussel att lösa

Flygfotografier är fotografier som är tagna från ett luftfartyg. På engelska används ordet aerial photography, luftfotografi, som inbegriper all fotografi från luften. Vanligtvis har kameran, med operatör, inte någon kontakt med marken. Exempel på bärare av fotoutrustning är frånsett de vanligare luftfartygen, radiostyrda helikoptrar, duvor, luftballonger, fallskärmar och olika former av teleskopiska master. Bilder tagna ur fågelperspektiv gör att man får en klar och skarp bild av hur exempelvis ett landskap ser ut. Har möjlighet att ta avancerade flygfoton från varmluftsballong och andra flygfartyg. Att ta flygfotografier från drakar, modellbyggen och flygande leksaker är en ökande trend genom att digitala kameror blir kraftfullare, lättare och billigare och genom förbättrad teknik för självstyrande obemannade luftfarkoster. En möjlighet att ta foton från ovan ur fågelperspektiv är från en liten mast, handhållen eller anbringad på bilens dragkrok. Ett litet antal entusiaster flygfotograferar från drakar. Draklitteraturen ger utförliga beskrivningar på hur en kameragondol för detta ändamål byggs.