flora - Välj ett pussel att lösa

Flora är det begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter, som finns i ett område. En flora kan också innefatta svampar, bakterier eller alger men aldrig djur. Samma begrepp används också som beteckning för böcker som handlar om en regions växter. Till exempel kan man tala om Gotlands flora, Lapplands flora och Skånes flora. Man talar även om "munnens bakterieflora". En flora kan beskrivas som rik (många arter eller annan stor variation) eller fattig (få arter eller låg variation). Virtuella floran är en onlinetjänst, publicerad av Naturhistoriska riksmuseet och innehållande artbeskrivningar, bilder, bestämningsnycklar och utbredningskartor för alla svenska kärlväxter. Fauna Funga Växtlexikon Gotlandsflora Den virtuella floran Wikimedia Commons har media som rör Flora (botanik). Wiktionary har ett uppslag om flora.