flamingos - pussel på nätet

Flamingo (Phoenicopteridae) är en familj med stora vadande fåglar som lever i grunt salt eller bräckt vatten.

Alla arter har långa ben, mycket långa halsar och en kraftig näbb som är vinklad nedåt i en vinkel som nästan är 90°. Deras fjäderdräkt är till stora delar rosa eller rödaktiga hos de adulta fåglarna och gråaktig hos de juvenila. Deras rosa fjäderdräkt kommer av karotenoider som är en grupp ämnen som fåglarna får i sig via djur- eller växtplankton. Dessa karotenider bryts ned till pigment av enzymer i levern. Källan till dessa karotenider varierar beroende på art, och resulterar i olika färgmättnad i fjäderdräkten. Flamingor vars diet är blågröna alger har mörkare färg än de som får i sig i andra hand, från djur som i sin tur lever av blågröna alger. Individer som inte får i sig dessa karotenider får inte en rosa, eller rödaktig fjäderdräkt utan förblir gråaktig som ungfåglarna.

Flamingor lever i Afrika, sydvästra och centrala Asien, Sydeuropa samt i Syd- och Centralamerika.

De är kolonihäckande men häckar inte varje år.