företaget - Välj ett pussel att lösa

Joint Stock Company, S.A. (anonymt samhälle, aktiebolag, franska: société anonyme, tyska: Aktiengesellschaft, italienska: societa per azioni) - en typ av kapitalföretag som är utbredd i en fri marknadsekonomi, vars form är baserad på cirkulationen av aktier som ägs av aktieägarna. Aktiekapitalet består av bidrag från grundarna som blir delägare i företaget. I Polen verkar aktiebolag för närvarande enligt handelsbolagskoden, tidigare reglerades det av handelslagen. Aktiekapitalet i ett aktiebolag delas upp i aktier med lika värde. Dessa aktier kan noteras (köpas och säljas) på börsen (se: noterat företag). Vid upprättandet av företaget, d.v.s.