fågelmatarepussel på nätet

Fågelmatning är utfodring av tama eller vilda fåglar med specifikt anpassat djurfoder. Samlingsnamnet för den utrustning som används för att utfodra fåglar är fågelmatare men kallas även exempelvis för fågelbord. Det finns flera orsaker till att människan utfodrar fåglar. Det kan vara en hobby, av tradition, som en riktad insats för en hotad art eller för uppfödningssyfte av jaktbara arter eller av domesticerade arter inom fjäderfäindustrin.

Stödutfodring av vilda fåglar är en populär hobby, speciellt vintertid, och består då ofta av olika typer av fröblandningar. Dessa blandningar brukar kallas fågelfrö och exempelvis solros- och hampafrön är vanliga. I områden där det finns kolibrier och andra nektarsugande fåglar förekommer det speciella matare för sockerlösning. Man utfodrar också fåglar med frukt och olika typer av animalisk fett, exempelvis med talgboll. Vid juletid är det i vissa nordliga regioner tradition att ställa ut en så kallad julkärve.

Det finns en mängd olika typer av fågelmatare för utfodring av vilda fåglar.