färgad - Välj ett pussel att lösa

Icke-järnmetaller (icke-järnmetaller) - teknisk namn på andra metaller än järn och icke-järnmetalllegeringar. Icke-järnmetaller inkluderar bland annat koppar, zink, tenn, bly och aluminium och för legeringar mässing och brons. De är kroppar med en karakteristisk glans, de är bra värmeledare. De har olika fysiska, kemiska, mekaniska och tekniska egenskaper, och av den anledningen används de ofta inom många tekniska områden.