enorm - Välj ett pussel att lösa

Konceptet att skapa ett skådespel som ett teaterstycke som täcker alla komponenter i spektakel: text, riktning, setdesign. Idén kommer från Adam Mickiewicz som Leon Schiller märkte 1909. Han märkte fortsättningen av Mickiewiczs idé i Wyspiański, som accepterade Konrads ord från "Befrielse": "Min teater, jag ser stora, enorma luftutrymmen", även kallad det den stora teatern. 1843 krävde Adam Mickiewicz i Frankrike skapandet av en teater mittemot salonger och boulevarder i den borgerliga teatern. Enligt Mickiewicz skulle den monumentala teatern vara en teater som når alla sociala skikt, avsedda för masspublik, reformerad tack vare landskapet och belysningen, överförd från traditionella teaterbyggnader. För detta ändamål ville Wyspiański bygga en amfiteater i Wawel. Det var konceptet att berika den stora teaterreformen med innovativa trender från mellankrigets avantgarde, med betoning på teaterns politiska och sociala uppgifter. Repertoaren skulle vara enastående, tankeväckande, för att stärka hjärtan. Begreppet monumental teater under mellankrigsåren var ett innovativt och originellt, realiserat verk, som var den viktigaste prestationen i vår teater.