dvd - Välj ett pussel att lösa

DVD (förkortning av digital versatile disc, eller digital video disc) är ett digitalt optiskt lagringsmedium utvecklat av Philips och Sony 1996, som ersatt videokassettband och laserdisc, men dess användningsområde omfattar även musik och bilder i olika format samt generell datalagring, vilket gör att DVD utgör ett alternativ till CD, med fördelen att DVD har högre lagringskapacitet. Den 15 juni 2003 gick DVD-uthyrningen om VHS-uthyrningen i USA. Efterträdaren till DVD är Blu-ray Disc. En DVD har samma fysiska storlek som en CD, med diametern 12 centimeter. Lagringskapaciteten är betydligt större och kan vara mellan 4,7 gigabyte (enkelsidig med enkellager) och 17,08 gigabyte (dubbelsidig med dubbla lager). Därmed kan vanliga långfilmer, komprimerade med mpeg-2, lagras på en DVD, och det finns även utrymme för flera ljudspår på olika språk. Det finns även en mindre variant med diametern 8 centimeter. Dessa små skivor används mest i digitala videokameror och rymmer 1,4 gigabyte (enkelsidig) eller 2,8 gigabyte (dubbelsidig). Nintendo GameCube har skivor med formatet GameCube Optical Disc som är en form av mini-DVD. Kan lagra stora mängder data; 7,4–9 Gb, jämfört med CD-skivans; 0,79 Gb DVD-spelare/läsare kan läsa CD skivor Möjlighet att lagra bilder/rörliga bilder med god ljud- och bildkvalitet DVD-skivor kan inte läsas/spelas upp av en CD-läsare Mer repkänslig med mer data på samma yta samt tunnare plastskikt och laserstråle DVD-filmer är ofta krypterade med ett system som heter Content Scrambling System (CSS). Förutom DVD som masstillverkas med ett specifikt innehåll (till exempel film eller programvara) finns även ett antal olika typer av DVD för inspelning i apparater för hemmabruk: DVD-R - ("DVD Recordable") En skiva som tillåter inspelning en gång (det som spelats in kan ej raderas). DVD+R - ("DVD Recordable") Nyare format men fungerar på samma sätt som DVD-R. DVD±R - ("DVD Recordable") Format som stödjer både DVD-R och DVD+R. DVD-RW - ("DVD Rewritable") Som DVD-R, men kan även raderas och användas för inspelning flera gånger.