dora - Välj ett pussel att lösa

80 cm järnvägskanon (tyska: 80 cm Kanone (Eisenbahn)) var med sina 1350 ton den största kanon som någonsin byggts. Endast två kanoner, Dora och Schwerer Gustav byggdes. 1934 fick Krupp i uppdrag att designa en kanon som kunde slå ut forten i Maginotlinjen. För att klara det var pjäsen tvungen att kunna slå igenom 7 meter armerad betong eller en meter stålpansar från ett avstånd som var större än det franska artilleriets räckvidd. Doktor Erich Müller räknade ut att det skulle krävas en projektil på ca 7 ton, ungefär 80 cm i diameter som avfyrades från ett 30 meter långt eldrör. En sådan kanon skulle väga minst 1 000 ton och vara betydligt större än någon kanon som tillverkats tidigare. Efter att Adolf Hitler personligen intresserat sig för projektet 1936 tog utvecklingen fart och 1937 började den första kanonen byggas. För att bära upp denna väldiga pjäs krävdes en lavett som var betydligt bredare än vad som kunde transporteras på en normalspårig järnväg. Lösningen blev en lavett som gick på dubbelspår och som hade inte mindre än 40 axlar för att fördela den enorma tyngden. Hela pjäsen kunde demonteras för att fraktas i delar på enkelspår.