devon - Välj ett pussel att lösa

Devon, tidigare kallat Devonshire, är ett grevskap i sydvästra England. Huvudort är Exeter. I Devon ligger två nationalparker, Dartmoor och Exmoor, bestående av olika typer av hedlandskap. Traditionella sysselsättningar i grevskapet har varit tillverkning av cider och kaolinbrytning, men idag är de viktigaste näringsgrenarna i området jordbruk och turism. I Exeter och Devonport finns även industri i lite större utsträckning. Devon är indelat i tio distrikt, varav Plymouth och Torbay är fristående rent administrativt — de ligger inom grevskapets gränser men lyder inte under dess county council (motsvarande Sveriges landsting). Devon utom Plymouth och Torbay omfattar 6 564 kvadratkilometer med 714 900 invånare (2004). ”Devon County, England, United Kingdom”. Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Devon.