datornätverk - Välj ett pussel att lösa

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa ("Research and Academic Computer Network") eller NASK är en polsk forsknings- och utvecklingsorganisation och datanätoperatör. NASK är .pl ccTLD-registret. Vid lanseringen 2003 av ett automatiskt domänsystem för domäner med hjälp av EPP (Extensible Provisioning Protocol) införde NASK Partnerprogrammet inom ramen för registrering och service av domännamn. NASK-partnerprogrammet är en lösning som fungerar i enlighet med den världs erkända modellen "Registry-Registrar". NASK (register) förser sina partners (registratorer) med funktionaliteten för oberoende registrering och service av domännamn i .pl-domänregistret. Varje entreprenör, som uppfyller de tekniska och formella kraven som anges av NASK, kan bli en NASKs partner. Partnerprogrammet ger abonnenterna möjlighet att välja det mest attraktiva erbjudandet från ett antal polska och utländska leverantörer som ger domännamnrelaterade tjänster. För närvarande utförs över 99,9 procent av alla domännamnsregistreringar av NASKs Partners. 2003 introducerade NASK, som ett av de första registren i världen, underhåll av domännamn med diakritiska tecken (Internationalized Domain Names). 2003, på NASK: s initiativ, inrättades även domstolen för förlikning för internetdomäner organiserade vid den polska kammaren för informationsteknologi och telekommunikation.