datorfilpussel på nätet

Datorvirus eller datavirus är skadliga datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har konstruerats för att göra. I dagligt tal kallar man ofta alla typer av skadlig programkod för virus. Majoriteten av datorvirus riktar sig mot system som kör Microsoft Windows.För att de egentliga virusen skall kunna spridas krävs dels att infekterade program kopieras till andra datorer, dels att programmen körs med tillräckliga rättigheter för att kunna infektera andra program. De egentliga virusen är numera ovanliga och deras roll har övertagits dels av makrovirus, som bifogar sin kod till olika typers dokument i form av så kallade makron, dels av trojanska hästar, där den skadliga koden är inarbetad i, inte bara bifogad, ett annat program, om inte hela programmet är skrivet för ändamålet. Datorvirus kan orsaka stora problem och ekonomisk skada p.g.a systemfel, reparationer och korrupt- eller förlorad data.För att undvika att drabbas av datorvirus eller annan elakartad programkod kan man använda sig av antivirusprogram. Ett virus verkar genom att genomgå flera faser för att kunna fortsätta sprida sig. Till en början måste viruset infektera en värd, det är på detta sätt som den replikerar sig själv. Sedan för att undgå antivirusprogram måste viruset modifiera sig självt. Genom detta skriver viruset om sin källkod, så att det blir svårt att identifiera att det är ett virus.