dörr - Välj ett pussel att lösa

Gniezno Doors (Latin Porta Regia, Royal Doors; Porta Aurea, Golden Doors) - ett unikt monument av romansk gjuterikonst, gjord under regeringstiden av Prince Mieszko III det gamla på 1100-talet (exakt tid och plats för skapande okänd). Inbyggt i den inre portalen till verandan i södra Primats basilika i Gniezno. De visar biografin om Saint. Adalbert. Dörren gjordes för en romansk byggnad invigad 1097. Flyttade till katedralen i Jarosław Skotnicki, från slutet av det fjortonde till det artonde århundradet, befann de sig i en dörröppning som ledde till det östra spännvidden i södra kanten. Efter 1784 sattes de vid ingången till västspannet i den södra kanten, i skämten av Classicistportalen. Från 1600-talet använder källor alternativa namn för Gniezno-dörren - Porta regia (1608), Porta aurea (1611), Porta aenea (1616). Lokala traditioner tillskrev grunden till Bolesław Krzywousty, men senare studier bekräftade det senare datumet, troligen mellan 1175 och 1200.